Abort

I Danmark er der fri abort, hvilket betyder, at danske kvinder frit kan få en abort, så længe aborten foretages inden 12. uge af graviditeten. Efter uge 12 skal man have en særlig tilladelse for at få foretaget abort. Grundlaget for vedtagelsen af abortloven var blandt andet kvinders frigørelse og retten til at bestemme over egen krop. Læs her om abortens historie og de etiske, psykologiske og samfundsmæssige problemstillinger, som den fri abort kan føre med sig.
Barn eller foster? Aborten er et meget omdiskuteret emne, som afstedkommer mange etiske dilemmaer. En af de centrale diskussioner kredser om spørgsmålet om, hvorvidt kvinden i 12. uge af graviditeten bærer på et foster eller et barn. Ritzau Scanpix/Iris
1. Hvad er abort?

En abort er en bevidst afbrydelse af en graviditet. Aborten kan foretages enten medicinsk eller kigurgisk, og altid efter henvendelse til læge eller gynækolog. 

I Danmark blev retten til fri abort vedtaget ved lov i 1973. Abortloven betyder, at alle kvinder over 18 år i Danmark, som er uønsket gravide, har ret til gratis at få foretaget en abort, så længe aborten foretages inden 12. svangerskabsuge. Efter 12. uge skal man have en særlig tilladelse, som besluttes af et samråd, der er nedsat af Sundshedsstyrelsen. 

 

Hvad er en medicinsk abort?

Ved en medicinsk abort får du 1-3 piller, som gør, at livmoderen ikke reagerer på kroppens graviditetsbevarende hormon

Hvad er en kirurgisk abort?

En kirurgisk abort foregår ved, at lægen udvider livmoderhalsen, så livmoderhulen kan blive tømt for graviditetsvæv med et sug.

2. Ny serie om abort anno 2018

Shani savnede lægestøtte efter abort: Det er vigtigt, at nogen stiller spørgsmål til de tanker og følelser, man har

Da Shani Pedersen i efteråret 2016 fik en abort, undrede hun sig over den manglende formaliserede støtte fra lægen. Første samtale var et tilfælde, og den næste måtte hun selv bede om

3. Abortgrænsen
Værdiundersøgelse

Det mener partierne om abortgrænsen

Bør abortgrænsen flyttes? Læs her, om de forskellige partier mener, at den nuværende grænse for ”fri abort” på 12 uger skal sættes op

Abortgrænsen skifter ved landegrænsen

Af alle etiske grænser har abortgrænsen været den, der gennem historien oftest er blevet sat til debat. For hvornår hvis overhovedet er det i orden at afbryde en graviditet? Svaret er vidt forskelligt fra land til land. Forsker forklarer hvorfor

Abortgrænser i EU

Det er langt fra alle lande i EU, der tillader fri abort. Læs her om forskellene på abortgrænsen i forskellige europæiske lande

4. Fosterdiagnostik
5. Danskerne om sen abort
 
6. Aborterede fostre og etik

Aborterede fostre: individer eller affald?

Det aborterede foster befinder sig i en etisk og eksistentiel gråzone. For hvis man ikke er et menneske i juridisk forstand, hvad er man så?

7. Abortmodstand

Abortmodstandere griber til aktivisme med aktion i Aarhus

Det er svært at få abort på dagsordenen ad traditionelle veje, mener anti-abortforening, der derfor i weekenden stod bag aktion med det formål at ”skabe røre”. Men abortdebatten får plads, mener jordemoderformand

Abortmodstandere ruster sig til valgkamp

Modstandere vil sætte abort på dagsordenen i den kommende valgkamp. Et opgør med danskernes ret til fri abort er stort set udsigtsløs, lyder det fra ekspert. Og også blandt abortmodstanderne selv er der stor uenighed

Abort er blevet en privatsag, som vi holder for os selv

Etikken har generobret pladsen som det centrale omdrejningspunkt i abortdebatten og givet de kvinder, der har fortrudt deres valg, en stemme. Til gengæld er det flertal af kvinder, der står ved deres abort, blevet tavse, mener iagttagere

8. Abort og tro

I islam er det forbudt at få foretaget en abort.

I den romersk-katolske kirke var der indtil 1600-tallet forskellige holdninger til abort, der har været betragtet som en større eller mindre synd. Kirkens holdning er, at abort aldrig er tilladt, heller ikke for at redde moderens liv.

Den ortodokse kirke tillader heller ikke abort.

De lutherske, reformerte og anglikanske kirker deler syn og begrundelser, men anser abort for at være mulig som en sidste udvej.

Jøder, bortset fra nogle ortodokse retninger, anerkender abort under visse omstændigheder: Hvis moderens liv er i fare, eller hvis kvinden er blevet gravid ved en voldtægt. 

Buddhismen siger, at abort er at tage liv, og derfor ikke tilladt. For hinduer er abort dårlig karma og dermed værst for den aborterende selv. Læs mere om abort og tro her.

Det mener religionerne om abort

En uønsket graviditet medfører ofte store overvejelser i forbindelse med det svære valg, der skal træffes: Skal graviditeten gennemføres eller afsluttes? Kan aborten retfærdiggøres? Bestemmer vi selv over liv og død?

Kirkelig abortmodstand er skrumpet ind

Loven om fri abort fra 1973 affødte et nyt parti med kirkelige rødder. I dag tror ingen på, at den frie abort forsvinder, men flere biskopper ønsker mere rådgivning

9. Abort i Danmark
10. Personlige fortællinger om abort

Fik afslag på abort i Danmark - men fik den i England

Da en scanning viste, at Julie F. Rask Larsen ventede et handicappet barn, ville hun have en sen abort. Men det fik hun afslag på i Danmark og måtte i stedet rejse til udlandet. Dybt krænkende mener hun og klager nu til Folketinget

Grethe Jensen: Hullet i maven forsvinder aldrig

Som 26-årig blev Grethe Jensen gravid for anden gang. I begyndelsen glædede hun sig, men senere besluttede hun sig forat få en abort. I dag, 30 år efter, kæmper hun stadig med sorg, skyld og depressive tanker

Interview

Louise stod over for sit livs beslutning, da hun blev gravid

28-årige Louise Baltzer Bertelsen ville ikke have børn, og hun havde også fået at vide, at det nok ikke kunne lade sig gøre. Men så skete det umulige, og i desperation opsøgte hun Mødrehjælpens abortrådgivning, da hun skulle træffe sit livs beslutning: abort eller baby

11. Test din viden: Hvad ved du om abort?

QUIZ: Hvad ved du om abort?

Abort er et af de etiske dilemmaer, som mange tusinde danskere hvert år har helt tæt inde på livet. Test her, hvor meget du ved om indgrebet, som tilhængere kalder en menneskeret og modstandere kalder børnedrab

12. Seneste

Abort-kommentar viser, at Venstre nu ser Kristendemokraterne som en reel trussel

Finansminister Kristian Jensen (V) langer pludselig ud efter kristendemokraten Kristian Andersens modstand mod fri abort. Venstre ser nu Kristendemokraterne som en trussel og vil ramme, hvor de er svagest, siger politisk kommentator. Finansministeren afviser taktiske overvejelser

Fri abort i Argentina kan blive en strømpil for hele Latinamerika

Verdens største katolske region summer af kamp og debat om kvinders rettigheder op til dagens afstemning i det argentinske senat, som kan gøre Argentina til det femte latinamerikanske land, der tillader fri abort

Etisk set

Lillian Bondo: Hvad kommer det os ved, at USA vender sig mod kvinders rettigheder?

I Trumps regeringstid er vilkårene for abortsøgende kvinder i USA blevet noget vanskeligere. Men selvom det foregår i USA, kommer det i den grad os ved. For det betyder noget, hver gang en kvinde tvinges af andre til at leve sit liv på en måde, som hun ikke selv ønsker, skriver Lillian Bondo

Kirken i verden

Abort er blevet et symbol på det moderne, progressive og sekulære samfund

Med maj måneds folkeafstemning i Irland, der sikrede fri abort, er det katolske land blevet en del af den sekulære, værdipolitiske hovedstrøm i Europa. Dagens abortafstemning i det argentinske parlament vil vise, om det irske resultat smitter af på Latinamerika

Irsk abortafstemning handler om, hvornår livet begynder

I morgen stemmer irerne om at afskaffe forbuddet mod abort. Den store provinsby Limerick er i frontlinjen i kampen mellem land og by, men for langt de fleste bunder deres stemme i personlige oplevelser og overvejelser

Se flere