Abort

Skal man få en abort, hvis fosteret er handicappet? Hvornår skal grænsen for en abort ligge? Hvilke konsekvenser har en abort for kvinden og familien? Læs her om abortens historie og de etiske, psykologiske og samfundsmæssige problemstillinger, som den fri abort kan føre med sig.
Barn eller foster? Aborten er et meget omdiskuteret emne, som afstedkommer mange etiske dilemmaer. En af de centrale diskussioner kredser om spørgsmålet om, hvorvidt kvinden i 12. uge af graviditeten bærer på et foster eller et barn. Ritzau Scanpix/Iris
1. Hvad er abort?

En abort er en bevidst afbrydelse af en graviditet. Aborten kan foretages enten medicinsk eller kigurgisk, og altid efter henvendelse til læge eller gynækolog. 

I Danmark blev retten til fri abort vedtaget ved lov i 1973. Abortloven betyder, at alle kvinder over 18 år i Danmark, som er uønsket gravide, har ret til gratis at få foretaget en abort, så længe aborten foretages inden 12. svangerskabsuge. Efter 12. uge skal man have en særlig tilladelse, som besluttes af et samråd, der er nedsat af Sundshedsstyrelsen. 

 

2. Abortgrænsen

Danmark kan man indtil den 12. graviditetsuge frit få en provokeret abort. Herefter skal der en tilladelse til. Efter 12. uge kan kvinder få tilladelse til abort, hvis særlige fysiske eller sociale omstændigheder gør sig gældende. 

Grænsen for liv

Af alle etiske grænser har abortgrænsen været den, der gennem historien oftest er blevet sat til debat. For hvornår hvis overhovedet er det i orden at afbryde en graviditet? Svaret er vidt forskelligt fra land til land. Forsker forklarer hvorfor

Det mener partierne om abortgrænsen

Bør den nuværende abortgrænse sættes op eller ned? Læs her, hvad de politiske partier i Danmark mener om abortgrænsen

Abortgrænser i EU

Det er langt fra alle lande i EU, der tillader fri abort. Læs her om forskellene på abortgrænsen i forskellige europæiske lande

3. Fosterdiagnostik

I Danmark får alle gravide kvinder tilbudt undersøgelser, der skal vise, om deres barn har chance for at få handicaps eller arvelige sygdomme. Disse undersøgelser kaldes også fosterdiagnostik. 

Specialhistorie

Ville du vælge et barn med Downs syndrom til eller fra?

Hvis forældre inden fødslen ved, at deres kommende barn risikerer at blive født med Downs syndrom, vælger langt de fleste en abort. Hvad ville du gøre?

Hvor mange børn fødes der med Downs syndrom?

Siden 2004 er der hvert år født nogenlunde det samme antal børn med Downs syndrom trods myndigheders tilbud om scanning. Men en ny blodprøve, som sporer Downs syndrom mere præcist, kan føre til flere aborter og samtidig åbne for nye svære etiske dilemmaer, advarer professor

Stort set alle sene aborter tillades

94 procent af alle ansøgninger til abort efter abortgrænsen er blevet godkendt, viser nye tal. Det skyldes ny teknologi, men også ændret moral, siger overlæger. Vi har de facto fri abort, siger historiker

4. Aborterede fostre

Det aborterede foster befinder sig i en etisk og eksistentiel gråzone. Aborterede fostre bliver håndteret vidt forskelligt på landets hospitaler. Nogle fostre ender på forbrændingsanstalten, mens andre bliver nedgravet på en kirkegård.

Aborterede fostre: individer eller affald?

Det aborterede foster befinder sig i en etisk og eksistentiel gråzone. For hvis man ikke er et menneske i juridisk forstand, hvad er man så?

5. Abortmodstand
Interview

Abortmodstandere: Det ufødte liv er det dyrebareste

Nadia og Gregory Pereira har været modstandere af abort hele deres liv. Det sydafrikanske par har tre børn og mener ikke, at abort nogensinde er acceptabelt. Men de er opmærksomme på, at det også kræver tilgivelse og omsorg for de kvinder, der bliver gravide uden for ægteskab

Abortmodstandere vil være mere konstruktive

Foreningen Retten til Liv, der står bag provokerende aktioner som korsmarken ved Hedensted og 20.000 klistermærker i Aarhus midtby, vil ændre stil. Nu skal saglige og sekulære argumenter i højere grad på banen i kampen mod abort

Debat

Er retten til abort under pres i Danmark?

Selvom valget kan være svært, så er spørgsmålet om den fri abort let: Det er en rettighed, der fremmer ligestilling og sikrer trivsel, udvikling og tryghed, skriver Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen

6. Abort og tro

Det mener religionerne om abort

En uønsket graviditet medfører ofte store overvejelser i forbindelse med det svære valg, der skal træffes: Skal graviditeten gennemføres eller afsluttes? Kan aborten retfærdiggøres? Bestemmer vi selv over liv og død?

Kirkers abortmodstand er faldende

Siden 1960’erne har de fleste kirkesamfund i Vesten meldt sig ud af debatten om abort. Reformationen står bag danske præster syn på emnet, siger forsker

7. Mænd og abort
Mænd og abort

Er en abort kun noget, kvinder får?

Når en kvinde vælger en provokeret abort, er det hendes beslutning og hende, der lægger krop til. Men manden reagerer også på aborten – med følelser, der kan spænde fra lettelse over fortvivlelse til sorg

8. Personlige beretninger
9. Seneste

Abort-kommentar viser, at Venstre nu ser Kristendemokraterne som en reel trussel

Finansminister Kristian Jensen (V) langer pludselig ud efter kristendemokraten Kristian Andersens modstand mod fri abort. Venstre ser nu Kristendemokraterne som en trussel og vil ramme, hvor de er svagest, siger politisk kommentator. Finansministeren afviser taktiske overvejelser

Fri abort i Argentina kan blive en strømpil for hele Latinamerika

Verdens største katolske region summer af kamp og debat om kvinders rettigheder op til dagens afstemning i det argentinske senat, som kan gøre Argentina til det femte latinamerikanske land, der tillader fri abort

Etisk set

Lillian Bondo: Hvad kommer det os ved, at USA vender sig mod kvinders rettigheder?

I Trumps regeringstid er vilkårene for abortsøgende kvinder i USA blevet noget vanskeligere. Men selvom det foregår i USA, kommer det i den grad os ved. For det betyder noget, hver gang en kvinde tvinges af andre til at leve sit liv på en måde, som hun ikke selv ønsker, skriver Lillian Bondo

Kirken i verden

Abort er blevet et symbol på det moderne, progressive og sekulære samfund

Med maj måneds folkeafstemning i Irland, der sikrede fri abort, er det katolske land blevet en del af den sekulære, værdipolitiske hovedstrøm i Europa. Dagens abortafstemning i det argentinske parlament vil vise, om det irske resultat smitter af på Latinamerika

Irsk abortafstemning handler om, hvornår livet begynder

I morgen stemmer irerne om at afskaffe forbuddet mod abort. Den store provinsby Limerick er i frontlinjen i kampen mellem land og by, men for langt de fleste bunder deres stemme i personlige oplevelser og overvejelser

Se flere