Abort

Indholdsfortegnelse

Skal man få en abort, hvis fosteret er handicappet? Hvornår skal grænsen for en abort ligge? Hvilke konsekvenser har en abort for kvinden og familien? Få fakta og holdninger. I Danmark kan man indtil den 12. graviditetsuge få en provokeret abort. Herefter skal der en tilladelse til. Læs her om abortens historie og de etiske, psykologiske og samfundsmæssige problemstillinger, som den fri abort kan føre med sig.

1. Kort fortalt

Organisationen ""Retten til Liv"" har opstillet 16000 hvide kors ved motorvejen ved ...

10 vigtigste ting at vide om abort

Hvilke etiske dilemmaer vækker abortspørgsmålet?

Redaktør for Liv&Sjæl og etik på Kristeligt Dagblad Karin Dahl Hansen gennemgår kort og pædagogisk de vigtigste diskussioner, som aborten har bragt på banen

1. 1. Test din viden

2. Historie

Tidslinje: Abortens udvikling i Danmark

Få et overblik over abortens historiske udvikling i Danmark fra 1866 til i dag  1

3. Internationalt

4. Etiske randområder

Introduktion til abort som etisk problem

Formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler opsummerer diskussionen om abort

4. 1. Sene aborter

I Danmark kan man indtil den 12. graviditetsuge frit få en provokeret abort.

Efter 12. uge kan kvinder få tilladelse til abort, hvis særlige fysiske eller sociale omstændigheder gør sig gældende:

- Hvis barnet efter fødslen vil få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse
- Hvis kvindens fysiske eller psykiske helbred udsættes for fare i forbindelse med graviditeten
- Hvis graviditeten skyldes voldtægt eller incest
- Hvis kvinden på grund af dårlig begavelse ikke kan drage omsorg for et barn
- Hvis kvinden på grund af ung alder eller umodenhed ikke for tiden kan drage omsorg for et barn
- Hvis graviditeten, fødslen eller omsorgen for barnet vil være så alvorlig en belastning for kvinden, at det af hensyn til hende, til opretholdelse af hjemmet eller omsorgen for andre børn i familien anses for påkrævet, at graviditeten afbrydes.

Kilde: Center for Folkesundhed

Fosterdiagnostik fører til flere sene aborter og nye etiske dilemmaer

Antallet af sene provokerede aborter er steget voldsomt i de senere år. Årsagen er det landsdækkende tilbud om fosterdiagnostik til alle gravide, der blandt andet har resulteret i, at antallet af børn født med Downs Syndrom aldrig har været lavere.

Fosterdiagnostik afslører nemlig sygdom og genetiske defekter i fosteret, som man ikke ville have opdaget tidligere. Dermed stilles gravide i et svært, informeret valg, de ikke tidligere ville have stået i: Hvis barnet mangler et ben, en arm eller lignende - eller har Downs Syndrom - skal det så fødes? De fleste vælger at få en abort.

Og det udgør et andet etisk problem. Den ny teknologi baner vej for en form for racehygiejne.

Det mener i hvert fald tidligere formand for Det Etiske Råd, Ole J. Hartling med flere. Hovedstadens Sygehusfællesskab gjorde for nogle år siden op i kroner og ører, at det var billigere at tilbyde fosterdiagnostik, end at de handicappede bliver født.

4. 2. Abort pga. handicap

4. 3. Abortrejser

5. Debat

5. 1. Abortgrænsen

5. 2. Kommentarer

5. 3. Afstemning

Skal abortgrænsen hæves?

Skal abortgrænsen i Danmark hæves fra 12. til 22. svangerskabsuge?

5. 4. Danskerne mener

5. 5. Kristeligt Dagblad mener

Sprøjten og smerten

Sene aborter baner vej for stadig værre frasortering af syge

5. 6. Det mener partierne

Grænsen for den fri abort er i dag 12 uger. Skal den hæves, sænkes eller bevares?

Soc: Bevares Radikale: Bevares Kons: Bevares SF: Bevares Lib: Bevares KD: Sænkes DF: Bevares Venstre: Bevares Enhl: Bevares

6. Abortmodstand

Interview:

7. Aborterede fostre & etik

Tag stilling:

Hvad mener du?

Bør folkekirken udarbejde et kirkeligt ritual for begravelse af fostre?

7. 1. Det Etiske Råd mener

Etisk råd kræver, at fostre bliver behandlet værdigt

Fælles retningslinjer for, hvordan hospitaler håndterer aborterede fostre, og alle steder bør man...

7. 2. Kristeligt Dagblad mener

8. Reportage fra hospitalet

9. De personlige omkostninger

9. 1. Personlige beretninger

9. 2. Video

9. 3. Lægens samvittighed

9. 4. Fortæl din historie

10. Vejledning

10. 1. Hjælpende hjemmesider

11. Medicinsk

11. 1. Medicinsk og kirurgisk abort

11. 2. Smerte

Fostre kan ikke føle smerte før uge 24

Fostre kan ikke føle smerte før uge 24, viser ny forskning. Det retfærdiggør stadig ikke, at man...

11. 3. Psykisk sygdom

Psykisk sygdom kan opdages hos fostre

Skizofrene afholder sig for at få børn, da de frygter, at sygdommen går i arv. I fremtiden kan...

12. Tro

Abort tværreligiøst set

I islam er det forbudt at få foretaget en abort.

I den romersk-katolske kirke var der indtil 1600-tallet forskellige holdninger til abort, der har været betragtet som en større eller mindre synd. Kirkens holdning er, at abort aldrig er tilladt, heller ikke for at redde moderens liv.

Den ortodokse kirke tillader heller ikke abort.

De lutherske, reformerte og anglikanske kirker deler syn og begrundelser, men anser abort for at være mulig som en sidste udvej.

Jøder, bortset fra nogle ortodokse retninger, anerkender abort under visse omstændigheder: Hvis moderens liv er i fare, eller hvis kvinden er blevet gravid ved en voldtægt. Man accpeterer ikke abort, hvis det viser sig, at fosteret er handicappet, eller hvis kvinden står i en dårlig social eller økonomisk situation.

Buddhismen siger, at abort er at tage liv, og derfor ikke tilladt

For hinduer er abort dårlig karma og dermed værst for den aborterende selv

Abort som religiøst spørgsmål

 1

13. Sprogets magt

læs mere