Ældre bryder tabu om sex og samliv

De nye generationer af ældre insisterer på at have et kærligt samliv trods alderen og omgivelsernes fordomme. Foto: .

Mens det omgivende samfund helst vil fortrænge ældres behov for et aktivt sexliv, er de ældre selv ved at bryde ud af rollen som aseksuelle. 1968-generationen finder sig ikke i tidligere tiders stigmatisering, lyder en af forklaringerne

For nylig satte den 74-årige Jonna Bøgelund Larsen sig til tasterne og skrev et læserbrev til magasinet Ældre Sagen NU, hvor hun forsvarede det synspunkt, at plejehjem godt kan hjælpe beboerne med at vedligeholde og udleve deres seksualitet til det sidste. For tænk at give afkald på det vigtigste her i livet, at elske hinanden, bare fordi man var kommet på plejehjem, skrev hun. "Så kunne man lige så godt lægge sig til at dø".

Jonna Bøgelund Larsen sendte sit indlæg af sted, efter at Ældre Sagen NU havde bragt en artikel om ældre og sex under overskriften "Porno på plejehjemmet".

En anden læser havde reageret kraftigt på artiklen, men fordi nogle "får kvababbelser over at læse om, at gamle mennesker stadig har lyst til sex", skal det ikke gå ud over andre ældre, mener Jonna Bøgelund Larsen.

"Jeg er 74 år, og jeg er glad for, at jeg kan dyrke sex med min elskede uden at spørge om lov. Men jeg kunne jo være så uheldig at komme på plejehjem med en gammeldags indstilling til sex mellem mennesker, hvor mand og kvinde ikke har noget at gøre på hinandens værelser," skrev hun i indlægget.

For bare 10 år siden var der stort set ingen 74-årige, der stod åbent frem og fortalte om seksualitet i de ældre år, og selvom det har vist sig at være et yderst svært nedbrydeligt tabu, er Jonna Bøgelund Larsen og hendes læserbrev et godt eksempel på, at noget er ved at forandre sig. I hvert fald blandt de ældre selv.

"Der er måske en lille seksuel revolution på vej," siger Margrethe Kähler, der er ældrepolitisk konsulent i Ældre Sagen og blandt andet beskæftiger sig med ældre og seksualitet.

Hun ser flere tegn, der peger i den retning. Blandt andet har ældre de senere år taget net-dating til sig, og datingsider for ældre på internettet melder da også om et stigende antal brugere.

Desuden skriver medierne mere og mere om emnet, der udgives pjecer, brochurer og publikationer og flere kommuner har eller er i gang med at uddanne pleje- og omsorgspersonale i, hvordan man med respekt for alle parter kan støtte de ældre i at have et aktivt seksualliv. Og når Margrethe Kähler holder foredrag for og om ældre rundtom i landet, er det i dag ikke ualmindeligt, at snakken falder på emnet.

"Jeg oplever, at der både er behov for at tale om det og også mod til at gøre det blandt mange af nutidens ældre," siger hun.

Det er ikke, fordi der er meget forskning på området sammenlignet med så mange andre områder af kroppen, for tabuet har også influeret på videnskaben. Men ser man på de undersøgelser, der trods alt er lavet, dokumenterer de, at ældre også i praksis bryder med det generelle syn på alderdommen som en aseksuel periode.

Blandt andet viser en svensk fortløbende undersøgelse, at 70-årige i 1971 var langt mindre seksuelt aktive, end 70-årige er i dag. Og det gælder både gifte og ugifte, mænd som kvinder. Desuden viser andre undersøgelser, at lysten ikke forsvinder med alderen. Faktisk er det i højere grad parforholdets længde end alderen i sig selv, der betyder noget.

Bo Møhl er cand.psyk. og klinisk psykolog ved Psykiatrisk Center København. Han var i sin tid med til at starte Sexologisk Klinik på Rigshospitalet og har beskæftiget sig med ældres seksualitet gennem flere år. Han ser i lighed med Margrethe Kähler fra Ældre Sagen flere tegn på, at der så småt tages livtag med tabuet.

Begge forklarer en del af udviklingen med, at de nye ældreårgange er rundet af tiden omkring ungdomsoprøret i 1968 og det liberale syn på blandt andet seksualitet, som det førte med sig.

"Oprørsgenerationen, der nu bliver ældre, er skruet sammen på en anden måde rent mentalt, og mange af dem er også i bedre fysisk form, end ældre var tidligere. De har en masse livserfaring, de har været gennem skilsmisser og er blevet gift igen, og de er påvirket af tiden, hvor kvindefrigørelse, rockmusik og kollektiver stod på dagsordenen. Det har givet dem en anden tolerance og rummelighed," siger Margrethe Kähler.

Og så har de medicinske hjælpemidler som eksemplevis Viagra, der er kommet på markedet inden for de senere år, også haft stor betydning, påpeger Bo Møhl. For dermed behøver seksualiteten ikke at være en undertrykt lyst, men noget, der med lidt hjælp kan praktiseres.

På trods af, at tabuet omkring ældres seksualitet altså er på vej til at blive brudt, er der dog et godt stykke vej endnu. For det er hovedsageligt blandt de ældre selv, at synet på seksualitet er under forandring. I det omgivende samfund hersker myten om alderdommen som en aseksuel periode stadig. Bo Møhl taler om det såkaldte seksuelle sammenbrudssyndrom. Altså det, der sker, når en ældre spejler sig i kulturens negative syn på ældre og seksualitet, og han nævner den nylige sag om plejehjem, der medicinerer nogle af beboerne for at dæmpe deres seksuelle lyster, som et eksempel.

"Når ældre mennesker oplever de aldersfysiologiske forandringer, der sker med kroppen, som også påvirker evnen til at være seksuelt aktiv, bliver de usikre og orienterer sig i stedet efter normen i samfundet. Og den er stadig negativ. Så for ikke at stå ud som eksempelvis en sexgal gammel mand, fortrænger man sin seksualitet og tilpasser den til de normer og den kultur, der hersker. Derfor skal vi være meget opmærksomme på, hvilke normer vi skaber," siger Bo Møhl.

duus@k.dk

mennesker side 12