Dilemma: Må man forlade en psykisk syg partner?

Dating, date, kærester, mand, kvinde, forelskelse, kærlighed

Svært dilemma: Hvis din partner bliver så psykisk syg, at hun eller han skifter personlighed - må man så forlade personen? Foto: colourbox.com

relevante temaer

Nogle mennesker bliver så hårdt ramt af psykiske lidelser, at de skifter personlighed. Etikpanelets Christine E. Swane bliver spurgt: Er det nogensinde i orden at forlade sin partner, hvis personen bliver psykisk syg og af den grund skifter personlighed?

Medlem af Etikpanelet på etik.dk og direktør i EGV Fonden, Ensomme Gamles Værn, Christine E. Swane besvarer læserspørgsmålet:

Er det (nogensinde) i orden at forlade sin partner, hvis personen bliver psykisk syg og af den grund skifter personlighed?

Christine E. Swanes svar:

Vi kan ikke udefra vurdere kvaliteten af et forhold mellem to mennesker; heller ikke når der er psykisk sygdom indblandet, som er med til at gøre livet vanskeligt for begge parter. I det sene liv er risikoen for depression og demens større end tidligere i livet. Den syge kan forandre sig dramatisk, lige som den raske partner formentlig heller ikke forbliver helt den samme som før.

LÆS OGSÅ: At være pårørende til en psykisk syg

Langt hen ad vejen vil man oftest kunne kende den syges sædvanlige jeg, og nogle føler, at den syge stadig er den samme, men med aftagende ressourcer til kommunikation, nærvær og samliv. Nogle bliver ved at se den elskede i den syge, mere end sygdommens ubegribelige ansigter. For andre kan det virke, som om det menneske, man lever sammen med, er forsvundet, og en anden person trådt i stedet, som virker ubehagelig, urimeligt krævende og negativ, måske med tvangstanker om den omsorgsgivende partners forsøg på at hjælpe.

Er personen den samme, eller er hun eller han en anden?

Spørgsmålet handler om identitet og kan besvares psykologisk og filosofisk men det vigtigste er her: Forholdet mellem den syge og partneren. Ingen kan efter min mening moralsk gøre sig til dommer over kvaliteten af to menneskers samliv.

Men hvis den ene har det forfærdeligt ved at gennemleve den andens sygdomsproces, således at relationen bliver præget af skænderier og aggressioner, misforståelser og måske ligefrem had i sådanne mængder, at den raske ikke længere kan værne om og yde omsorg for den syge, når man måske dertil, at ingen af partnerne længere føler glæde eller tryghed i hverdagen. Dette kan ikke bare opleves som ødelæggende for den raske partner, den negative atmosfære og usikkerhed kan også forværre den syges tilstand.

Der er bl.a. i Alzheimerforeningen fokus på støtte til par, hvor den ene lider af demens. Information om sygdommens konsekvenser, støtte i form af meningsfuld aflastning, aktiviteter for parret hver for sig, hjælp udefra måske i form af psykologbistand er elementer som kan være afgørende for, hvordan forholdet mellem den syge og den raske partner får mulighed for at eksistere, udvikle sig eller evt. ophøre.

Flere patientforeninger har telefonlinier, hvor fortvivlede og desperate ægtefæller og samlevere kan henvende sig for at blive lyttet til og måske komme nærmere en afklaring i deres livskrise:

Demenslinien Tlf. 5850 5850
Depressionslinien Tlf. 3312 4774.

STIL ET SPØRGSMÅL TIL ETIKPANELET: spoerg@etik.dk

LÆS OGSÅ: Flere svar fra Etikpanelet

Christine E. Swane

Født 1960. Uddannet mag.art. i kultursociologi og har en ph.d.-grad fra Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Har mange års erfaring med forskning inden for læren om aldring og ældre mennesker. Direktør for Ensomme Gamles Værn siden 2006.

Tilføj kommentar

fra shop.k.dk

Leonard Bernstein Collection. Vol. 1.

kr. 799,00 Køb

Sæt med 8 smukke kunstkort af Arne Haugen Sørensen

kr. 115,00 Køb

Strauss - Complete Operas

kr. 679,00 Køb

SKYGGELIV

kr. 199,00 Køb

Mød Peter Høeg

kr. 65,00 Køb

KRIGEN 1914-1918

kr. 249,00 Køb

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.