Etikkens historie

Skolen i Athen

Etik handler om, hvad der er godt og ondt, rigtigt og forkert.

Her sætter vi fokus på etikken som filosofisk retning og ser nærmere på:

 • Etikkens hovedpersoner
 • Retninger og skoler
 • Etik i dag
Etik handler om, hvad der er rigtigt og forkert.

Men hvordan forstås etik historiks og filosofisk? Og hvordan kan man diskutere etik?

I videoen forklarer filosof Thomas Søbirk Petersen kort og pædagogisk, hvordan det hele hænger sammen.
flexblock
splitblock
Antikken er den tidligste, historiske tid i europæisk tidsregning og regnes normalt for at gælde frem til det femte århundrede efter Kristi fødsel. I Antikken opstod traditionen for at tænke over etik også. De fremmeste navne var Platon, Aristoteles og Augustin, og fokus var især på, hvilke karakteregenskaber det gode menneske skal have.
flexblock
Der er ikke mange kendte filosoffer fra middelalderen sammenlignet med de andre perioder. Mest kendt er måske Thomas Aquinas (1225-1274).

Det afgørende ved etikken i denne periode er, at filosofferne forsøger at sammentænke de naturlige love, som er menneskelige tilbøjeligheder, og de guddommelige love.
flexblock
Oplysningstiden er kendetegnet ved en stor tiltro til mennesket. Det kan også ses i etikken, hvor blandt andre Immanuel Kant forsøgte at formulere en etik uden henvisning til Gud.

Det var også i oplysningstiden, at de meget populære nytte- og pligtetiske retninger blev formuleret for første gang.
flexblock
I moderniteten slog påstanden om Guds død for alvor igennem og havde store påvirkninger på etikken. Friedrich Nietzsches (1844-1900) og Søren Kierkegaards (1813-1855) etikker, er to vigtige retninger.

Men også G.W.F. Hegels (1770-1831) meget store tiltro til historien og virkeligheden var afgørende for denne periode, hvor industrialisering, guldalder og folkevandringer fra land til by betød store omvæltninger.
flexblock
Etik i vores tid er radikalt anderledes end tidligere, fordi højteknologi og massemedier har ændret forudsætningerne radikalt. Men det 20. århundrede startede med angst og pessimisme.

flexblock
Her præsenterer vi de mest kendte bud på, hvordan man skal forholde sig til moralske problemer.

De fleste filosoffer er enige om, at det kendetegnende ved mennesket er, at det ikke kan lade være med at forholde sig til sig selv og sine handlinger. Men de er ikke enige om hvordan.

flexblock
Metaetik handler om fundamentet for at tænke over etik. Derfor drejer metaetikken sig ofte om begrebers betydning; hvad betyder eksempelvis begreber som 'god' eller 'bør'?

Et andet stort spørgsmål i metaetikken er, hvorvidt mennesker har adgang til sandheden om etik. Kan vi overhoved vide, hvad den gode handling er?

Læs mere på Den Store Danske
flexblock
Stort tema
Fra de gamle grækere over Kierkegaard og Kant til nutidens etiske råd, K.E. Løgstrup og Peter Singer. Her samles portrætter om etikkens hovedpersoner.
flexblock
splitblock
Den moderne tid byder på mange nye udfordringer for etikken og er hurtigt i gang med at revolutionere måden, hvorpå vi tænker om etik.

Massemedierne sørger for, at man kan argumentere for, at næsten også er et lille barn i Afrika, fordi vi nu lever i en 'global landsby', og den nyeste teknologi gør, at mennesket står i et helt nyt forhold til sig selv og naturen.

Kristeligt Dagblad har stort fokus på de mange nye udfordringer for etikken og samler her de bedste temaer inden for området.
flexblock

Det etiske kompas skal justeres

Hvad er metaetik?

"Unaturligt" er et dårligt argument

Overblik: Filosofi, religion og etik

Må man brænde hellige skifter?

5 vigtige ting at vide om prioritering i sundhedsvæsenet

Hvad er etik? Formanden for Det Etiske Råd giver sit bud

10 vigtigste ting at vide om abort

"Dydsetikken kan lære os at tage livet alvorligt"

Løgstrup: Der findes ingen særlig kristelig etik

Etik er det helt nære og det helt store

Hvad ved du om etik?

Er vi gode nok til at diskutere de etiske dilemmaer?

Hvad er religiøs og verdslig etik?

- Penge er en gave fra Gud

Aristoteles (384 - 322 f.Kr.)

Psykopater er ikke uden for Guds rækkevidde

- Religion vil ikke få betydning i retten

Er det en god idé med religion i retssalen?

Dommere kan sagtens holde tro og arbejde adskilt

Kant er stadig relevant

Etikken har mange ansigter

Rettigheder giver et forkert fokus

Katolsk etik er livsnær

Sokrates (469-399 f.Kr.) og Platon (428-348 f. Kr.)

Vi lider af glædesangst

Menneskesynet hos Kirkegaard og Nietzsche

"Kan man gradbøje folkedrab moralsk?"

Øje for øje eller straf til gavn

Abortturisme til debat

Menneskelivet er ikke helligt

Vælg, hvad du vil tro

Vi lever i gråzonen

Den protestantiske etik og kapitalismens ånd ifølge Max Weber

Lille Ida og Buddha

Sterilisering er en fin løsning

Demokratiet er gammeldags

Gensidig respekt holder trådene sammen

Et blandet ægteskab skal forberedes

Artikler og bøger om kærlighed i forskellige religioner

Humanismen er i fare

Et foster er også et menneske

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Religionerne tillader rygning

Kultur eller religion?

Barnløshedens smerte

Sundt debatklima i klassen

Moske i Aarhus-

Moralfilosofiens store tænkere

Etik i kristendommen

Anvendt etik i buddhismen

Etik og kristendom

Vigtigt at vide om aktiv dødshjælp

flexblock

Se hvor du er i tema-universet


Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger

Prøv os i 4 uger – gratis og uforpligtende

Billede af Kristeligt Dagblads avis
Persondatapolitik og cookies

Alt fra Kristeligt Dagblad

 1. k.dk​
 2. religion.dk​
 3. kristendom.dk​
 4. etik.dk​
 5. pilgrimsvandring.dk​
 6. bogbasen.dk​
 7. hjertedating.dk​
 8. foredragslisten.dk​
 9. mindet.dk​
 10. kirku.dk​
 11. shop.k.dk​
 12. forlag​