Mobil dødshjælpsklinik modtager mange ansøgninger

I Danmark har vi forbud mod aktiv dødshjælp, men Konservativ Ungdom så gerne, at det bliver lavet om. -

Hollands første mobile aktiv dædsjælp-klinik mødes med stor efterspørgsel. - Stock.xchng

relevante temaer

Ansøgninger strømmer ind til mobil dødshjælpsklinik i Holland. Direktør forventer, at anatallet af selvmord vil falde

I torsdags åbnede den første specialiserede klinik for aktiv dødshjælp i Holland. Klinikken blev oprettet for at skabe en bedre og mere lige adgang til indgrebet, da mange patienter, der opfylder lovens kriterier, afvises af deres praktiserende læger.

I dag rejser klinikkens mobile team i Haag så ud til sin første patient.

Først vil teamets læge, sygeplejerske og øvrige specialister føre flere samtaler med patienten og vurdere vedkommendes sygdomshistorie for at sikre sig, at dødsønsket er frivilligt og overholder lovens bestemmelser om ubærlig lidelse. Hvis det er tilfældet, vil teamet ved hjælp af indsprøjtninger yde aktiv dødshjælp i patientens eget hjem. Hele processen kan tage fra nogle få uger til flere måneder.

De mobile dødshjælpsteams er blevet til på initiativ af den hollandske Forening for en Frivillig Livsafslutning, NVVE, der har 126.000 medlemmer. Foreningen har oprettet klinikken og seks mobile eutanasi-teams for at assistere dem, de betragter som to oversete grupper af hollandske patienter.

LÆS OGSÅ: De 10 vigtigste ting at vide om aktiv dødshjælp

Den første gruppe har opfyldt de juridiske betingelser for eutanasi, men har fået deres dødsønske afvist, fordi deres praktiserende læge har religiøse eller moralske skrupler. Dette sker ofte i de mere religiøse provinser i det protestanstiske nord eller i det katolske syd.

Den anden afviste gruppe består af både somatisk og psykisk syge patienter, som er juridiske grænsetilfælde, og hvor det er en mere subjektiv vurdering, hvornår patientens lidelser er uhelbredelige og ubærlige.

Det kan for eksempel være patienter med kroniske smerter, alzheimer eller psy­kiske sygdomme som skizofreni.

Ifølge direktøren i NVVE, Petra de Jong, har mange fra disse patientgrupper reageret stærkt på oprettelsen af de mobile teams:

Vi har modtaget 61 anmodninger om aktiv dødshjælp siden åbningen i torsdags. Patienterne græder ofte i telefonen. De er enormt lettede over, at nogen endelig vil lytte og hjælpe dem med deres ønske.

Ifølge de Jong kommer flertallet af anmodningerne indtil nu fra somatiske patienter, der har fået et nej af deres praktiserende læge. Men også mennesker med psykiske sygdomme har henvendt sig med ønsker om at få besøg af dødshjælp-grupperne.

Vi forventer at antallet af selvmord i Holland vil falde som følge af dette tilbud. Lovens krav skal naturligvis overholdes, men nu får afviste patienter muligheden for en ekstra, uvildig vurdering, siger Petra de Jong til Kristeligt Dagblad.

LÆS OGSÅ: Dør dyr mere værdigt end mennesker?

Den hollandske lægeforening KNMG ser dog en meget lille merværdi i det nye tiltag. Foreningen tvivler på, om de nye teams i løbet af den korte screeningperiode kan nå at opbygge den fornødne fortrolighed med patienten, der kræves for at kunne vurdere et dødsønske på et oplyst grundlag.

I 2010 modtog 3136 hollændere aktiv dødshjælp. NVVE forventer, at de nye mobile teams vil øge det tal med omkring 1.000 personer årligt.

Tilføj kommentar

 
 
 

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.